Het optimaliseren van de teamperformance:

Hier begeleiden we het team om betere resultaten te halen door te sleutelen en te werken aan de onderlinge samenwerking en het steeds weer optimaal benutten van talent

Team coaching

Hier begeleiden we het team bij actuele vraagstukken in samenwerking en gedrag.

Soms is het handig om voor een teamcoachingstraject een heldere diagnose te maken van de vraagstukken die er leven. Hiervoor maken we gebruik van MY-etool. Dit instrument geeft je een soort landschapskaart van je persoonlijkheid met al je mogelijkheden en talenten. Dit diagnose instrument brengt in beeld waarom sommige dingen in het leven moeizaam gaan, en andere als vanzelf. Je ontdekt waar je gas en rem pedalen zitten.

MY-etool

Conflictoplossing

Hier begeleiden we teams om er achter te komen dat achter ieder conflict in potentie heel veel rijkdom verborgen is. Door deze rijkdom te ontdekken en de verschillen bespreekbaar te maken lossen conflicten vrij gemakkelijk op

Persoonlijke ontwikkeling in organisaties

Coaching

Sparring