Hoe doen we dat?

We gebruiken altijd datgene wat het dichtst bij ligt: de actualiteit zoals die zich hier en nu aandient. Het werkmateriaal ligt dan voor het oprapen. Op een unieke en onnavolgbare manier weten wij het onbespreekbare bespreekbaar te maken, conflicten om te buigen naar wederzijds begrip en vastzittende patronen los te weken. Humor, confrontatie, veiligheid en respect hebben we hoog in het vaandel.

We gaan er in met ziel en zaligheid, pakken aan wat nodig is, gaan overal doorheen en stellen vragen die je jezelf niet durft te stellen. We ontregelen je vaste aangeleerde patronen en gewoontes en brengen je naar je eigen genialiteit.

Daarbij wordt er gekeken naar wat je nu uit het leven haalt en wat je nog meer uit het leven kan halen. Het kan confronterend zijn als daar een groot verschil in zit. Wij reiken handvatten aan om datgene wat je echt graag wilt naar buiten te brengen en voluit te gaan.

Wij weten dat mensen oneindig veel meer kunnen dan ze zich veelal realiseren. Wij stimuleren ze van harte om vanuit bezieling en passie, in het hier en nu, datgene te creëren en realiseren wat ze voor ogen hebben.

We doen dat in een veilige en uitnodigende sfeer en met een forse impact. We starten dus altijd vanuit de directe vragen en thema’s die er spelen er, deze zijn uitgangspunt voor het leerproces. We spiegelen met behulp van de nieuwste inzichten uit de neuro- en gedragswetenschappen op gedrag, lichaamstaal, houding en onvermoede talenten. We werken op het scherpst van de snede en laten mensen ervaren dat ontwikkeling een plezierige weg naar binnen is. Die vervolgens ook naar buiten toe krachtig uitstraalt. Altijd leren we je beter communiceren. We leren je om patronen te doorbreken. Om anders te denken, te voelen en te handelen. Onze passie is om jou verder te ontwikkelen.

Wij hanteren verschillende werkvormen waarvan de onderstaande 4 de belangrijkste zijn.

  •  Interactieve coach/trainingsvormen vanuit het nu
  •  De dialoog (onze verschillen herbergen onze schatten)
  • Fysieke bewegingsprincipes en spelvormen
  • Verhalen en metaforen

Begeleidingscyclus

In de begeleidingscyslus hanteren we 4 fases, namelijk:

  1. De huidige situatie en onze aspiraties;
  2. Coachen/oefenen en onszelf toestaan de next step te maken;
  3. Toepassen van wat geleerd is en vaardig worden;
  4. Integratie en performen met nieuwe kennis en vaardigheden.

Nieuwsgierig geworden?

Wij bieden zowel individuele als incompany trainingen aan