Topprestaties en successen in organisaties ontstaan als de inhoud op orde is, processen goed lopen en  goed wordt samengewerkt. Juist dat laatste is  een kritische factor waarin relatief weinig geïnvesteerd wordt. Te vaak wordt er van uit gegaan dat een goede samenwerking vanzelf tot stand komt. Terwijl dit de meest ingewikkelde en onvoorspelbare component is.

Transpirit  faciliteert en ondersteunt bij het oplossen van gerichte leer- en ontwikkelvragen voor uw organisatie. Op een onconventionele en zeer praktijkgerichte manier helpen wij om precies datgene te bereiken wat nodig is om succesvol te zijn als individu en als team.

Onze trainers helpen om een team in topconditie te brengen. Teamprocessen worden helder en de samenwerking verbetert aanzienlijk. Wij helpen mensen, binnen teams en organisaties, om met elkaar in gesprek te gaan, gezamenlijke referentiekaders op te bouwen en elkaar aan te spreken. Veel voorkomende thema’s zijn: het elkaar aanspreken,  leiderschapsvraagstukken, transitie vraagstukken, teambuilding, klant/gastgerichtheid, assertiviteit of agressie. In essentie gaat het altijd over ons gedrag en vooringenomen standpunten en hoe die interacteren met de ander(en).

De grote kracht van onze trajecten is dat we in gesprek gaan met u en uw mensen, prikkelende vragen stellen, scherp observeren en zo de kern te vatten, waardoor zich precies ontvouwt wat nodig is om een volgende stap te zetten. Een volgende stap is bijvoorbeeld het houden van een teamsessie. Hierin helpen teamleden elkaar om antwoorden te vinden op wat er beter zou kunnen in de individuele- en in de teamprestaties.  Het resultaat is dat teamleden zich veel meer realiseren dat ze elkaar hard nodig hebben om optimaal te presteren. In deze teambijeenkomsten zijn de deelnemers elkaars ogen en oren. Door de input van de deelnemers ontstaat programma dat steeds actueel en praktijk gericht is. Het programma wordt continu aangepast aan de leerbehoefte van de deelnemers en het team. Ze vormen samen het programma wat zich op deze wijze dynamisch ontwikkelt. De kracht van een dynamisch programma is dat de focus op het leerproces blijft. Doordat deelnemers met elkaar sparren, helpen ze elkaar om individuele en teamvraagstukken beter te begrijpen en te doorzien.  Door het helpen van elkaar worden de eigen-  en teamvraagstukken beter begrepen en kan hier verantwoordelijkheid voor worden genomen. Het begrip, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelingsproces helpt de organisatie, het team en de individuele teamleden. Hierdoor leren teamleden en leidinggevenden beter op elkaar te anticiperen.